Samen! Passende huisvesting voor passend onderwijs

Project: Essay Ruimte maken voor de nieuwe kinderen, maart 2012
Samenstelling: Angelika Fuchs
Uitgever: Uitgeverij TOTH Bussum

Het essay Ruimte maken voor de nieuwe kinderen heb ik gebaseerd op gesprekken die ik met diverse deskundigen in het basisonderwijs heb gevoerd over de manier waarop scholen al kinderen met een beperking een plek geven in het huidige onderwijssysteem.