Wonen en werken in Tolbert

Project: Inrichtingsplan historisch bezoekerscentrum in boerderij Cazemier te Tolbert, februari 2012
Opdrachtgever: Stichting Oudheidkamer Fredewalda
Vormgeving bidbook: Studio Eye Candy,
Helga de Graaf Groningen
Vormgeving interieur: Klaas de Jong

Het bidbook laat zien op welke manier de cultuurgeschiedenis en landschappelijke ontwikkeling van de regio in beeld gebracht gaat worden in Boerderij Cazemier, een markant monument in het centrum van Tolbert. Na een rigoureuze restauratie zal in het voorhuis en een deel van de enorme schuur een historische bezoekerscentrum worden ingericht. Het is eveneens een ontmoetingsplek voor Tolberters, waarvoor ook de schuur een belangrijke functie als Dorpshuis zal krijgen.