Wonen en werken in Tolbert. Vaste expositie over de verandering van een samenleving

Project: conceptontwikkeling, historisch onderzoek, beeldresearch en realisatie van het historisch informatiecentrum in de CazemierBoerderij in Tolbert
Opdrachtgever: Stichting Oudheidkamer Fredewalda
Opening: april 2014
Vormgeving: Studio Eye Candy, Helga de Graaf

Het voorhuis van de CazemierBoerderij heb ik ingericht rond het verhaal van Tolbert en omgeving, waarbij de nadruk ligt op de eerste helft van de 20e eeuw. De expositie eindigt in de jaren ’70, toen de veranderingen versnelden en waarvan de herinneringen nog vers in het geheugen liggen. Een enorme maquette (15 m2) laat zien hoe het dorp er in 1925 uitzag. Het stratenplan bleef eeuwenlang onveranderd, maar de huizen, de bewoners en de verhalen niet. In uniek filmmateriaal komen (oud)bewoners aan het woord, te bekijken in de filmzaal en het aanraakscherm. De verandering van de plattelandsgemeenschap, waarin het boerenbedrijf tot ver in de 20e eeuw belangrijk was, maakt het verhaal van Tolbert exemplarisch voor de geschiedenis van andere dorpen in Nederland.

In de CazemierBoerderij is naast het historisch bezoekerscentrum ook het dorpshuis ondergebracht. De restauratie van het monumentale gebouw is grotendeels door vrijwilligers gerealiseerd. Multimediale toevoegingen bieden verdiepende informatie. Zo is het aanraakscherm bij de maquette gevuld met tekst, beeld en film. De panelen rondom de maquette vertellen het verhaal van Tolbert. Objecten uit de collectie van Fredewalda zijn her en der tentoongesteld. In het unieke behang van één van de woonkamers zijn opmerkelijke dorpsbewoners verwerkt.

Ook in samenwerking met: Zwart Audiovisual, Greet Atsma (bestuurslid Fredewalda), Marja Kiel (Chestnut Tekstverzorging), Anna van der Molen en Tjerk Bekius