Magazine UVON Noord 1988 - 2013

Project: Tekst en eindredactie magazine,
september 2013
Opdrachtgever: UVON Noord
Ontwerp en dtp-werk: Yvonne de Rapper
Fotografie: Wilma van de Brug

Het netwerk van vrouwelijke ondernemers UVON Noord vierde in 2013 haar 25-jarig bestaan. Ter gelegenheid van het jubileum heb ik als eindredacteur een magazine samengesteld, waarin niet alleen een korte terugblik wordt gegeven, maar vooral ook de kracht van het netwerk voor nu en in de toekomst is verwoord. Voortgekomen uit de Nederlandse Unie van Vrouwelijke Bedrijfshoofden uit 1950, heeft de verenging zich landelijk ingezet voor versterking van de vrouwelijke ondernemer. Het netwerk kenmerkt zich door de onderlinge betrokkenheid en het persoonlijk contact.