Patiënt, praktijk & politiek. Ontwikkelingen in de Groningse opleiding Tandheelkunde 1947-2012

Project: Publicatie, december 2012
Opdrachtgever: UMCG – Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde
Vormgeving, boekverzorging en zetwerk:
Nynke Tiekstra, ColtsfootMedia, Noordwold
Uitgever: Uitgeverij Barkhuis &
Universiteitsmuseum Groningen

De opleiding Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen vierde in 2012 haar 65-jarig bestaan. Het was de eerste academische opleiding tandheelkunde in Nederland. In het jubileumboek heb ik de aanloop naar de start van de opleiding, de turbulente eerste decennia, de sluiting eind jaren ’80 én de herstart met de Hanzehogeschool Groningen beschreven. Aan de hand van archiefonderzoek, interviews en beeldresearch heb ik de verschillende factoren in beeld gebracht die de koers van de opleiding bepaalden.