Inrichtingsplan voor Museum Stoomgemaal Reiderland in Winschoten

Project: Uitwerking en samenstellen van het inrichtingsplan over de verbondenheid van mens en water, december 2013
Opdrachtgever: Stichting tot behoud van de Groninger Stoomwerktuigen, Museumhuis Groningen en KNHM
Samenwerking: Studio Eye Candy, Helga de Graaf, tekende de interieurimpressies

Het bestuur van Museum Stoomgemaal Reiderland, het Museumhuis Groningen en KNHM zijn een traject gestart om de inrichting en positionering van het museum verder te ontwikkelen. Het museum ligt op de rand van de voormalige Dollard. Het is de ideale plek om de relatie met de Waddenzee, zeespiegelstijging, dijkenbouw, afwatering en waterbeheer te vertellen. Het Museum hoopt straks te fungeren als Poort van het Waddenland, waarbij het samenwerkt met het Waterschap Hunze en Aa’s en verschillende molens, gemalen en kerken in de regio.

Ik heb de verschillende thema’s die voor deze regio belangrijk zijn uitgewerkt in een inrichtingsplan. Hoe kan de boeiende geschiedenis in het gebouwencomplex worden verteld? En hoe legt de nieuwe inrichting van het museum een stevige basis onder cultureel ondernemerschap? De museale presentatie zal niet alleen informatief zijn over de waterstaatkundige en bewoningsgeschiedenis van het Oldambt en het Reiderland, maar enthousiasmeert de bezoeker ook voor de cultuur en natuur van dit deel van het Waddengebied. Door het presenteren van de samenhang tussen de verschillende elementen van de geschiedenis en het landschap, kijkt de bezoeker die het museumgemaal verlaat met andere ogen naar de sloten, de enorme akkerbouwvelden, de molens, de sluizen én de getijden van de Waddenzee.