De Canon van het Westerkwartier

Project: Publicatie, april 2011
Opdrachtgever: Stichting Kwartiermakers en Landschapsbeheer Groningen
Vormgeving en ontwerp: Studio Eye Candy,
Helga de Graaf, Groningen
Uitgever: Uitgeverij Profiel Bedum

De geschiedenis van het Westerkwartier is samengevat in vijftien thema’s, die op hun beurt zijn geïllustreerd met dertig ijkpunten, diverse verhalen en markante figuren. Tekst, onderzoek en beeldselectie zijn van mijn hand. Daarbij heeft Berend Kingma vijf fietsroutes ontwikkeld volgens het fietsknooppuntensysteem, waarbij de opvallende en historische punten in het landschap onder de aandacht worden gebracht. De fraaie fotografie is van de hand van Aaldrik Pot, Roelof Bos en Hillebrand Breuker.